عینک

عینک

عینک یا بینه یا بینک به قاب‌های دارای عدسی شیشه‌ای گفته می‌شود

که در جلوی چشم‌های انسان قرار داده می‌شود تا دید و سوی چشم‌ها را بهتر کند.

گاه هم از این وسیله تنها برای زیبایی و زینت یا محافظت از چشم‌ها استفاده می‌شود.

عینک‌های ویژه‌ای هم وجود دارد که برای مشاهدهٔ صحنه‌هایسه‌ بعدی

یا واقعیت مجازی به‌کار می‌روند.

اولین بار در قرن سیزدهم میلادی در اروپا استفاده شد.عینک

با تکامل صنعت چاپ در قرن پانزدهم استفاده از عینک افزایش یافت

اما در قرن حاضر و با اجرای برنامهٔ آموزش عمومی استفاده از آن گسترش یافته است.

برخی مردم از این وسیله استفاده میکنند تا بتوانند واضح ببینند.

عینکها عدسی‌هایی از جنس شیشه یا پلاستیک دارند که پرتوهای نور را قبل از ورود به جشم منحرف می‌کنند.

آن گاه عدسی چشم می‌تواند نور را چنان متمرکز کند.

که تصویر واضحی از جسم بر روی شبکیه، که در عقب چشم واقع است، تشکیل می‌شود