زایس

عدسی ترانزیشن زایس آلمان  Photo Fusion

نسل جدید عدسی های خود رنگ پذیر (فوتوکرومیک) زایس در مقایسه با سایر عدسی های خود رنگ پذیر مرسوم:

✅سریع تر تیره می شوند : حدودا 20% سریعتر رنگ می پذیرند.

✅سریع تر شفاف می شوند : حدودا 2 برابر سریع تر رنگ از دست می دهند.

✅تیرگی بیشتر : زیر نور مستقیم آفتاب ،رنگ بیشتری می گیرند.(میزان تیرگی تا حدود 89 درصد)

✅شفافیت بیشتر: در محیط داخلی ، شفافیت بیشتری پیدا می کنند.(میزان با قیمانده حدودا 8 درصد )

✅حفاظت کامل : عدسی هایی فتو فیوژن زایس تمامی پرتو های مضر فرابنفش را به طور کامل دفع و فیلتر می نمایند.

در این قسمت محصولات ،  متداول ترین راه حل ها همراه با تصاویر گویا ارائه شده است

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36