لنز رنگی ( بدون نمره ) | عینک سازی بینا

LENS

لنز رنگی فصلی

لنز رنگی فصلی لنز رنگی چشم (به انگلیسی: contact lens) یا عدسک، یک عدسی نازک پلاستیکی است.که روی قرنیه چشم قرار می‌گیرد. لنز تماسی می‌تواند صرفاً جنبه زیبایی (تغییر رنگ عنبیه چشم) داشته باشد یا جنبه پزشکی (مانند درمان عیوب انکساری چشم با لنز تماسی).قرنیه چشم تنها عضوی در بدن است که اکسیژن را مستقیماً از هوا دریافت می‌کند. لذا لنز باید قابلیت عبور اکسیژن را از خود داشته باشد که چشم دچار کمبود اکسیژن و نهایتاً آسیب قرنیه نگردد..اما زمانى که شما با مشکل بینایى روبه رو هستید، عینک معمول ترین راه حل است.

بالا