UNIVERSE PHOTO | عینک سازی بینا

عدسی عینک

عدسی عینک فتوکرومیک UNIVERSE

تغییر رنگ سریع یا ویژه گی عدسی عینک فتوکرمیک UNIVERSE  به

معنای تغییر پذیری سریع رنگ عدسی در برخورد با نور خورشید می باشد .

این خصوصیت تنها در عدسی های فتوکرومیک قابل اعمال بوده

و عدسی های با این خصوصیت در زمان ورود به فضای بسته و فاقد نور خورشید

با سرعت بیشتری به رنگ قبلی خود باز می گردد

و در نتیجه دید بهتری را برای مصرف کننده ایجاد می نماید .عدسی عینک

در حال حاضر تمامی برندهای معتبر دنیا در فروشگاه بینا اپتیک موجود میباشد.

زمانیکه سن افراد به حدود چهل سال می‌رسد ،

چشم قدرت تطابق خود را از دست می‌دهد و در نتیجه بدون عینک نمی‌توان مطالعه کرد

یا اجسام نزدیک را بخوبی دید.

این مسئله برای افرادی که پیش از آن به عینک نیاز نداشته اند چندان مشکل ساز نیست

چون با مراجعه به متخصصین و خرید عینک مناسب مشکل حل می شود

ولی افرادیکه پیش از آن هم عینک داشته‌اند با مشکل پیچیده‌تری مواجه می‌شوند

چون باید همیشه دو عینک همراه خود داشته باشند.

عینک های دوکانونه ، چندکانونه و تدریجی یک راه حل مناسب برای این مسئله می‌باشد.

در این قسمت محصولات ،  متداول ترین راه حل ها همراه با تصاویر گویا ارائه شده است

و شما می‌توانید بهترین محصول و عدسی را با توجه به سلیقه و شرایط خودتان انتخاب نمایید.

UNIVERSE PHOTO

بالا