UNIVERSE LENS | عینک سازی بینا

ASAHI

عدسی آنتی رفلکس UNIVERSE

عدسی آنتی رفلکس UNIVERSE بازتاب نور را به حداقل رسانده

و عبور نور را تا 99 درصد ممکن می سازد،

اگر چشم های شما به نور شدید حساس شده یا ساعت های طولانی با کامپیوتر کار میکنید،

برای محافظت از چشمانتان بهتر است از عینک آنتی رفلکس استفاده کنید.

زمانیکه سن افراد به حدود چهل سال می‌رسد ،عدسی عینک

چشم قدرت تطابق خود را از دست می‌دهد و در نتیجه بدون عینک نمی‌توان مطالعه کرد

یا اجسام نزدیک را بخوبی دید.

این مسئله برای افرادی که پیش از آن به عینک نیاز نداشته اند چندان مشکل ساز نیست

چون با مراجعه به متخصصین و خرید عینک مناسب مشکل حل می شود

ولی افرادیکه پیش از آن هم عینک داشته‌اند با مشکل پیچیده‌تری مواجه می‌شوند

چون باید همیشه دو عینک همراه خود داشته باشند.

عینک های دوکانونه ، چندکانونه و تدریجی یک راه حل مناسب برای این مسئله می‌باشد.

در این قسمت محصولات ،  متداول ترین راه حل ها همراه با تصاویر گویا ارائه شده است

و شما می‌توانید بهترین محصول و عدسی را با توجه به سلیقه و شرایط خودتان انتخاب نمایید.

UNIVERSE LENS

بالا