AO LENS | عینک سازی بینا

ao

عدسی آنتی رفلکس AO

عدسی آنتی رفلکس AO بازتاب نور را به حداقل رسانده

و عبور نور را تا 99 درصد ممکن می سازد،

اگر چشم های شما به نور شدید حساس شده یا ساعت های طولانی با کامپیوتر کار میکنید،

برای محافظت از چشمانتان بهتر است از عینک آنتی رفلکس استفاده کنید.

زمانیکه سن افراد به حدود چهل سال می‌رسد ،americanoptical-lenses

چشم قدرت تطابق خود را از دست می‌دهد و در نتیجه بدون عینک نمی‌توان مطالعه کرد

یا اجسام نزدیک را بخوبی دید.

این مسئله برای افرادی که پیش از آن به عینک نیاز نداشته اند چندان مشکل ساز نیست

چون با مراجعه به متخصصین و خرید عینک مناسب مشکل حل می شود

ولی افرادیکه پیش از آن هم عینک داشته‌اند با مشکل پیچیده‌تری مواجه می‌شوند

چون باید همیشه دو عینک همراه خود داشته باشند.

عینک های دوکانونه ، چندکانونه و تدریجی یک راه حل مناسب برای این مسئله می‌باشد.

در این قسمت محصولات ،  متداول ترین راه حل ها همراه با تصاویر گویا ارائه شده است

و شما می‌توانید بهترین محصول و عدسی را با توجه به سلیقه و شرایط خودتان انتخاب نمایید.

AO LENS

بالا